Gia Súc
  • Cách tính kg bò hơi ra bò thịt
    Cách tính kg bò hơi ra bò thịt

    Để xác định một con bò bao nhiêu kg thịt cần đo chính xác trọng lượng hơi, xác định tỉ lệ xẻ thịt bạn có thể thu được một con số chính xác hợp lý. Tham khảo bài biết để biết cách tính bò hơi ra bò thịt

Cây ăn quả
Cây Cảnh
  • Cách chăm sóc hoa lan sau khi ra hoa
    Cách chăm sóc hoa lan sau khi ra hoa

    Cách chăm sóc hoa lan sau khi hoa tàn để giúp cây nhanh hồi phục và phát triển tốt bao gồm xử lý lá, rễ, thay giá thể, tưới nước, bón phân

Cây ngắn ngày