Cây Cam

  • Hướng dẫn cách tưới nước cho cây cam
    Hướng dẫn cách tưới nước cho cây cam

    Cây cam là một trong những loại trái cây có múi được trồng và tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Nước rất cần thiết cho sự phát triển của cây cam và quan trọng nhất là để tạo ra trái cây chất lượng cao hơn. Việc tưới cây cam[...]

  • Các loại sâu bệnh gây hại ở cam
    Các loại sâu bệnh gây hại ở cam

    Các loại sâu bệnh gây hại ở cam, cách phòng và trị bệnh cho cam khi bị sâu bệnh gây hại giúp cây cam có năng suất cao, chất lượng quả tốt.