Nuôi Tôm

  • Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến nuôi tôm
    Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến nuôi tôm

    Nuôi tôm là một ngành phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau. Hướng dẫn này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến hoạt động nuôi tôm và đưa ra các giải pháp thiết thực giúp khắc phục chúng.

  • Cách hạ phèn cho ao nuôi tôm
    Cách hạ phèn cho ao nuôi tôm

    Bằng cách sử dụng với liều lượng thích hợp, giám sát chất lượng nước và áp dụng các biện pháp quản lý ao và đông tụ thay thế, bạn có thể giảm lượng phèn trong ao nuôi tôm một cách hiệu quả